Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, der typisk udføres i borgerens hjem.

Formålet med omsorgstandplejen er at bidrage til at forbedre den enkeltes samlede trivsel og sundhed ved at sikre et symptomfrit og velfungerende tyggeapparat. Det er altså ikke hensigten at sætte større tandbehandlinger i gang eller at fremstille nye proteser, men i højere grad at reparere de eksisterende proteser og rette dem til, hvis de volder smerter eller ikke fungerer.

Vi tilbyder:

  • regelmæssig undersøgelse af tænder, kæbe og eventuel protese
  • forebyggende tandpleje, dr indebærer undervisning og vejledning i daglig mundhygiejne, hensigtsmæssige kostvaner og instruktion i hjælpemidler, af såvel beboere som plejepersonale.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og da behandlingen oftest ydes i borgeres private hjem, er mulighederne begrænsede.

Behandling udføres af personale fra den private tandlægevirksomhed HjemmeTandlægen. Der er i ordningen ikke frit valg af behandler.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

  • ‘Sundhedsloven’ (LBK nr. 1202 af 14. november 2014)
  • ’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 179 af 28. februar 2012)
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om: ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Solrød Kommune informerer om omsorgstandplejen på sin hjemmeside [klik her]. Du kan finde kommunens kvalitetsstandard for omsorgstandpleje ved at klikke her.