Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, der typisk udføres i borgerens hjem.

Formålet med omsorgstandplejen er at bidrage til at forbedre den enkeltes samlede trivsel og sundhed ved at sikre et symptomfrit og velfungerende tyggeapparat. Det er altså ikke hensigten at sætte større tandbehandlinger i gang eller at fremstille nye proteser, men i højere grad at reparere de eksisterende proteser og rette dem til, hvis de volder smerter eller ikke fungerer.

Vi tilbyder:

  • regelmæssig undersøgelse af tænder, kæbe og eventuel protese
  • forebyggende tandpleje, dr indebærer undervisning og vejledning i daglig mundhygiejne, hensigtsmæssige kostvaner og instruktion i hjælpemidler, af såvel beboere som plejepersonale.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og da behandlingen oftest ydes i borgeres private hjem, er mulighederne begrænsede.

Behandling udføres af personale fra den private tandlægevirksomhed HjemmeTandlægen. Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis man ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til omsorgstandpleje, skal man kontakte den kommunale tandpleje før der indgås aftale med en privat behandler.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Solrød Kommune informerer om omsorgstandplejen på sin hjemmeside [klik her]. Du kan finde kommunens kvalitetsstandard for omsorgstandpleje ved at klikke her.