• VÆLG kommune her

Omsorgstandpleje og tandpleje for seniorer

Dette er Solrød Kommunes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen.

Hjemmesiden henvender sig til seniorer og omsorgstandplejepatienter. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.

 

GRATIS INSTRUKTIONS- OG INFORMATIONSMATERIALERLæs mereKontakt Visitationen

Solrød Kommune, Visitations- og koordinationsenheden
Solrød Center 85
2680 Solrød Strand

Tlf.: 56 18 24 28
E-post: visitation@solrod.dk